Kostkunskap_Bold_webb

Mina inlägg

På bloggen kan du ta del av kostkunskap, hitta härliga recept och inspireras till en hälsosam livsstil.

Immunsystemet, näring & stress

Det är sedan länge känt att psykologisk stress ökar mottagligheten för inflammatoriska sjukdomar. Men det är skillnad på stress och stress. Kronisk stress, det vill säga när vi upplever stress under en lång sammanhängande period, försämrar kroppens immunisering, vilket gör oss mer sårbara för infektioner. Situationer med kortvarig akut stress ökar däremot motståndet mot infektion. Stress kan alltså både öka och minska kroppens försvar. 

Immunsystemets svar på stress beror på flera olika faktorer, bland annat det stressade tillståndets varaktighet och individens reaktion på, eller uppfattning om, situationen. Hur länge vi befinner oss i stress och om vi uppfattar situationen som hotfull eller inte, påverkar alltså om stressen får en negativ eller positiv inverkan på kroppen. 

När vi konfronteras med en stressig situation strävar vår organism efter att klara sig. Vårt immunsystem har utvecklats evolutionärt för att konfrontera hotande patogener (sjukdomsalstrande bakterier och virus). Systemet är inte anpassat för våra moderna beteenden och den psykologiska stressen som många upplever idag. Psykologisk stress kan vara att man tänker sig att det ska uppstå en hotfull situation, eller att man funderar på vad andra ska tycka om en om man gör si eller så. Det behöver alltså inte ens vara en verklig situation, men så länge du föreställer dig situationen tolkar hjärnan det som att du faktiskt upplever det, vilket ger samma fysiska reaktion som vid “verklig” stress. 

Så vad kan man göra för att minska stressen?
Förutom att försöka oroa sig mindre för framtiden och leva mer i nuet kan man se över sin livsstil. Det är nämligen väletablerat att dåliga livsvanor såsom rökning, hög alkoholkonsumtion, otillräcklig sömn och enformig kost har negativ inverkan på immunförsvaret. Rökning och otillräcklig sömn är troligtvis de faktorer som påverkar oss mest. Men givetvis spelar våra kostval roll. Genom att förändra vår livsstil och kost kan vi bevara immunförsvarets styrka och bygga upp motståndskraft för att lättare klara av psykiska påfrestningar. 

Kost & näring
Vitaminerna A, B6, B12, C, D, E och folat, samt mineralämnena zink, järn, koppar och selen har betydande, ofta synergistiska, roller i immunförsvarets olika skeden. Det betyder alltså att vi behöver tillräckligt av samtliga av dessa mikronäringsämnen för att immunsystemet ska fungera optimalt. Otillräckligt intag kan leda till näringsbrist och även marginell brist kan försämra immuniteten. Behovet av mikronäringsämnen ökar dessutom vid stress, infektion och exponering för förorening. Tillskott på immunstärkande näringsämnen kan minska risken för infektion (vitamin C, -D och zink har starkast vetenskapligt stöd för att stärka immunförsvaret). Jag rekommenderar dock att man får i sig vitaminer och mineraler från kosten i första hand. Då äter man dem i sin naturliga form och helhet, vilket är bättre än att ta dem som kosttillskott. ♥

Referenser

Dragoş, D., & Tănăsescu, M. D. (2010). PMID: 20302192 

Gombart, A. F., Pierre, A., & Maggini, S. (2020). PMID: 31963293 

Kontakta mig

Vill du komma i kontakt med mig? Vad kul! Fyll i frågeformuläret nedan så hörs vi!