Kostkunskap_Bold_webb

Mina inlägg

På bloggen kan du ta del av kostkunskap, hitta härliga recept och inspireras till en hälsosam livsstil.

Vad är nutrition?

Många frågar mig vad nutrition innebär och vad en nutritionist faktiskt gör. Jag tänkte ge mig på att besvara den frågan i det här inlägget.

Nutrition är ett område inom naturvetenskapen som syftar till att ge fördjupad förståelse för hur människokroppen påverkas av olika näringsämnen – hur mycket vi behöver och deras funktioner i kroppen. Kort och gott, kostens betydelse för hälsan.

Ämnet är tvärvetenskapligt och berör många ämnesområden:
– kemi: organisk kemi, biokemi, analytisk kemi och livsmedelskemi
– cell- och molekylärbiologi
– biologisk statistik
– anatomi och histologi
– medicin: hälsa och sjukdom
– humanfysiologi
– energiomsättning och näringslära
– näringsfysiologi
– livsmedelsvetenskap
– nutrition: folkhälsonutrition, molekylär nutrition, klinisk nutrition, nutritionstoxikologi, nutritionsepidemiologi

Utbildningen på SU/KI
Målet med kandidatutbildningen i nutrition är att “utveckla självständig analytisk förmåga och kompetens” för att kunna jobba inom ett brett urval av nutritionsrelaterade områden. Man lär sig att kritiskt granska forskningsstudier för att hela tiden jobba med vetenskaplig förankring. Den examinerade nutritionisten är specialist på att knyta samman kunskapen om biokemiska och fysiologiska effekter av näringsämnen och energi med människors hälsa och välmående. Man får bland annat fördjupad förståelse för kostens betydelse för uppkomst av de vanligaste folkhälsosjukdomarna samt kunskap om kostintag och hälsa inom olika befolkningsgrupper. Folkhälsonutrition och nutritionsepidemiologi var två av mina favoritkurser under utbildningen!

Arbetsmarknad
Som nutritionist kan man arbeta i verksamheter inom information, kost- och hälsoupplysning och utbildning. Vidareutbildning (magister/master) ger möjlighet att jobba inom forskning och undervisning. Ytterligare områden är laborativt arbete, produktutveckling inom livsmedels- och läkemedelsindustrin och arbete inom statliga verk och myndigheter (ex. Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten) samt internationella organisationer (ex. WHO, FAO, EFSA). Många nutritionister väljer även att driva eget företag och konsultverksamhet, som jag!

Nutritionister behövs!
Generellt saknas vetskap om nutritionisters betydelse i samhället. Ett aktuellt exempel är folkhälsosjukdomar, som är enormt belastande för sjukvården. Många av dessa sjukdomar är livsstilsrelaterade och går att förebygga och behandla med enbart kost och fysisk aktivitet. Här kommer nutritionister in i bilden – vi har kunskap och förståelse för hur kroppen fungerar och hur vi kan arbeta mer preventivt. Genom livsstilen kan vi till och med påverka våra gener och reglera genuttryck. Visst är det häftigt! Förstå vilken potential som finns tillgänglig bara genom våra livsstilsval.

Exempel på vanliga folkhälsosjukdomar:
övervikt och obesitas
– diabetes typ 2
– hjärt-kärlsjukdom
– cancer (livsstilsrelaterad)
– psykisk ohälsa (ex. kronisk stress)

Navigering i hälsodjungeln
I dagens mediesamhälle överöses vi med information – många gånger missvisande och ibland helt felaktig. Vem som helst kan idag yttra sig om kost, dieter och myter. Det är problematiskt eftersom gemene man inte har kunskap i att kritiskt granska de råd och rön som sprids. Vi nutritionister behövs för att sprida korrekt information, baserad på vetenskap och forskning, för att undvika missförstånd och förvirring. Hälsa är en djungel, men vi nutritionister kan guida er genom den.

Det finns inte ett rätt som går att applicera på alla människor, men faktum är att vi är mer lika än olika. I grund och botten handlar det om att hitta en hälsosam och hållbar livsstil, anpassad efter dig, dina behov och förutsättningar.  Som nutritionist är det mitt uppdrag att hjälpa till med det. Jag erbjuder kunskap, rådgivning och stöttning för att du ska uppnå ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande. ♥

Med denna hemsida hoppas jag kunna inspirera och vägleda till goda vanor och lustfylld livsstil. Håll utkik på bloggen efter fler matnyttiga inlägg och följ mig gärna på Instagram (@kostkunskap.se)  för mer inspiration, recept och träning!

Kontakta mig

Vill du komma i kontakt med mig? Vad kul! Fyll i frågeformuläret nedan så hörs vi!